Wat is een trainingsacteur?

Een trainingsacteur is het levend lesmateriaal van de training. Wij zorgen ervoor dat de acteur goed ingelicht en voorbereid is. Hij weet precies waar de training over gaat. Na het rollenspel geeft hij de juiste feedback.

Heb jij een trainingsacteur nodig?

Is iedere trainingsacteur wel geschikt voor jouw training? En hoe weet je of er de juiste feedback wordt gegeven? Die vragen horen we vaker. Het moge duidelijk zijn: niet iedere trainingsacteur is geschikt voor elke training. Voor iedere rol is ander soort acteur nodig.

Wij helpen je met het vinden van de juiste acteur bij je training.

We vinden het belangrijk dat er telefonisch contact is geweest tussen de trainer en de acteur. Zodat ze samen op één lijn zitten. Dat bespaart tijd en maakt het leerrendement het grootst.

De soorten organisaties waar onze acteurs worden ingezet.

We verzorgen trainingsacteurs voor trajecten binnen:

  1. De zorg
  2. Het bedrijfsleven
  3. Hogescholen en Universiteiten
  4. De rijksoverheid

In feite komt het neer op alle organisaties waar gedrag en communicatie een wezenlijk onderdeel zijn. Kortom: we werken in bijna iedere branche. Waar we nog niet zijn ingezet is in de wereld van de ruimtevaart en de spelersgroep van FC Zwolle.

“Bij HuureenActeur leveren ze prima (trainings)acteurs. We werken plezierig met ze samen, het overleg is laagdrempelig en de acteurs sluiten goed aan bij onze werkwijze (ervarend- en exemplarisch leren, geen advies maar feedback in de rol). Zo komen de oefeningen meestal goed uit de verf! Bel ze als je een goede tegenspeler zoekt.”

Folkert Helmus
directeur Expertisecentrum Pompeii

Vanuit Movisie trainen we professionals en vrijwilligers die met vluchtelingen werken over empowerment. We wilden dat de deelnemers leerden hoe ze dit in de praktijk kunnen toepassen.

De samenwerking met de acteurs van HuureenActeur verliep uitstekend. Praktijksituaties konden wij realistisch oefenen, wat het leereffect vergrootte. Praktijkervaringen van de acteurs hebben hieraan zeker ook bijgedragen, dit kwam duidelijk naar voren tijdens de training.

Jolanda Elferink
adviseur Inclusie & Diversiteit Movisie

Huur een acteur

We leveren structureel trainingsacteurs voor:

Waarom zou je een trainingsacteur in zetten?

Het is net als met fietsen: Je leert niet te fietsen door over fietsen te praten. Je moet het fietsen doen. Ervaren. Zo is het ook met gedrag. Het rollenspel biedt een ervaring en een al dan niet bewuste gewaarwording. De theorie wordt praktijk. ‘Al doende leert men’.

Het zelf aan den lijve ondervinden.

Stel nou dat je een training organiseert omdat de medewerkers in de toekomst op een andere manier moeten gaan samenwerken. Dat vertel je, powerpointje erbij, zodat de medewerkers het kunnen zien. Klaar.

Maar in levende lijve laten ervaren hoe nieuw gedrag ingezet kan worden beklijft beter. Een trainingsacteur is daarvoor waardevol. Op een veilige manier nieuw gedrag oefenen levert resultaat.

Trainingen die beklijven.

Dus ook een salespitch of emotioneel cliëntgesprek leer je pas echt als je oefent. Voor werkelijke verandering op de werkvloer levert een trainingsacteur een waardevolle les en direct rendement.

En als je wilt denken we met je mee, ontwikkelen we samen met jou een deel van het programma.

Stel hier je vraag of vraag direct een acteur aan.

Tevreden acteurs aan het woord