De mensen van de zorg- en welzijnsorganisatie ‘De Binding’ wilden een leerzame en ontspannen teamdag.

En dát is gelukt: Deelnemers lachten hard en veel, droegen theatraal voor, hielden zichzelf een spiegel voor over het werk. Waardoor de opdrachtgever zeer tevreden was met de ontspannen sfeer:

“Knap hoe de acteurs de medewerkers op een veilige manier ‘verleid’ hebben om een andere kant van zichzelf te laten zien.”

De dag zelf:

In de ochtend ging het over ‘Insights Discovery’, over kleuren en eigen gedrag. Een veelgebruikte tool om gedrag te begrijpen. Dus: hoe werk je samen, wat kan beter, wat wil je zelf? Dat soort vragen.

De opdrachtgever wilde het wellicht wat ‘taaie’ ochtendprogramma ontspannen in de middag terugzien. Ook om te zorgen dat medewerkers elkaar weer eens ontspannen hebben ontmoet.

Dáár kunnen we bij helpen.

De voorbereiding:

Twee online zoom gesprekken en een locatiebezoek. 

Over het precieze doel, de verwachtingen, de toon en sfeer, en praktische zaken zoals locatie en tijdsduur

We kwamen uit op theaterworkshops.

De workshops:

Er waren meerdere locaties waar de drie workshops werden gehouden [in een kerkpastorie, een theaterzolder van een theater en op de theatervloer].  De flip-over, de muziek, de goede speel-oppervlakte, alles was goed voorbereid. 

Drie ervaren theaterdocenten, die ook als acteur geregeld voor ons werken, zetten we in: Margje Wittermans, vanuit het schrijven, Miel Verstappen vanuit het zingen, en Marcel van Zanten vanuit theatrale improvisatie scènes.

Werken met onervaren mensen:

Ze werkten met onervaren mensen, die soms best wel wat weerstand hebben. [lees maar hier onderin wat de opdrachtgever had gedacht van te voren] Dat vraagt om een speciale aanpak.

Hieronder de eigen input van de drie workshopleiders over wat ze met de mensen hebben gedaan: