Ze willen een humoristische samenvatting.

Gemeente Amsterdam klopte aan bij Huur een Acteur voor een ludieke samenvatting. Het betrof het leerling-observatie systeem ‘KIJK!’. De bezoekers van de bijeenkomst kregen aan het eind van het evenement een humoristische samenvatting plus een gezamenlijke afsluiting zodat iedereen energiek aan de lunch begon.

De acteur was de hele ochtend al aanwezig. Hij observeerde en schreef. Zogenaamd voor het intranet maar in werkelijkheid werkte hij aan een bijeenkomst-volgsysteem. De mensen werden zelf geobserveerd!

Het leerling volg-systeem, KIJK!humoristische Acteur bij bijeenkomst over ontwikkeling basisschoolkind.

Donderdag 18 juni was er een speciale act voor Huureenacteur.nl bij de gemeente Amsterdam-Noord. Een bijeenkomst van pedagogisch medewerkers, GGD en anderen die te maken hebben met het leerling volg-systeem, KIJK!

Als communicatie-medewerker-die-voor-het-intranet-schrijft werd de acteur kort geïntroduceerd bij mensen op de samenkomst. Hij maakte af en toe wat aantekeningen en tikte wat op z’n computer.

Aan het eind van de bijeenkomst kwam de aap uit de mouw: een humorvolle samenvatting inclusief gezamenlijk interactieve groeps-einde om energiek aan de lunch te beginnen.