Bezorgd en bemoeiend

Op het congres ‘samendoen’ luistert bezorgde vader ‘Bert Hoogendoorn’ naar het gesprek op het podium. Dan neemt het woord vanuit het publiek, loopt de bühne op en bemoeit zich met het gesprek.

Hij pakt de microfoon in handen en stelt opruiende en prikkelende vragen. Hij wordt de dagvoorzitter. Zo, dit congres heeft een spraakmakend begin.

Verborgen theater

Huur Een Acteur zorgt ook voor ‘verborgen’ theater. Dat prikkelt, verbaasd en laat lachen. Ook bij precaire onderwerpen. Zo begonnen we bijvoorbeeld met verborgen theater bij het congres van Federatie opvang.Een congres over de opvang van vrouwen (een mannen). We waren daar met 4 acteurs actief.